Statistik

Alt nødvendig statistik

Få et komplet overblik over vagter, løn, medarbejdere mm.

Derfor er Plangy det bedste valg

Værdifuld indsigt i din virksomhed

Vagt statistik

Få et overblik over antal vagter og timer, samt fordeling af vagter over vagttyper og personalegrupper.

Fravær statistik

Få et overblik over hvor meget fravær medarbejderen har, samt inddelt i fraværstyper.

Ferie statistik

Med Plangy kan du også aflæse hvor meget ferie dine medarbejdere har taget.

Løn statistik

Alt løn og løntillæg bliver automatisk udregnet beregnet baseret på lønsatserne.

Er Plangy det rigtige fit for din virksomhed?

Book en demo præsentation af Plangy inden du bliver kunde.

Statistik - Vagter

Få et statistisk overblik over alle gennemførte, kommende, godkendte og ikke godkendte vagter med vores statistik modul. I statistikken vil du kunne få et overblik på månedsbasis, årsbasis eller mellem to datoer.

Generelt er det en god idé at bruge statisikken som et supplerende værktøj i din virksomhed, da det kan give en god indsigt i bl.a. medarbejder performance.

Statistik - Fravær og ferie

I Plangy får du også muligheden for at få et statistisk overblik over hvert enkelt fraværstype, samt antal timer og vagter der er noteret under fraværstypen.

Detaljeret medarbejderstatistik

Udover at kunne se statistikken på afdelingsniveau, er det også muligt at se statstikken for den enkelte medarbejdere. Inde på den enkelte medarbejdere, kan du se hvilke dage medarbejderen har haft vagter, samt fravær og overarbejdstimer.
Mere end 4390 bruger Plangy
Vores kunder og brugere vil altid være i højeste prioritet. Læs hvad kunderne siger om Plangy.