Administration

Administration af medarbejdere og afdelinger

Håndter og administrer medarbejdere på tværs af afdelinger.

Derfor er Plangy det bedste valg

HR og administration

Medarbejder profil

I medarbejdernes profiler kan der tilføjes profilbilleder, personalegrupper, og andre oplysninger.

Personalegrupper

Opdel din virksomhed i personalegrupper, for nemt at få et overblik i de forskellige roller.

Afdelinger

Opret flere afdelinger hvis du er en større organisation. Hver afdeling har deres egne præferencer.

Vagttyper

Du kan bruge vagttyper til at opdele vagterne i forskellige kategorier og evt. efter hvilken funktion vagten skal indebære.

Er Plangy det rigtige fit for din virksomhed?

Book en demo præsentation af Plangy inden du bliver kunde.

Håndtering af medarbejdere

I Plangy kan du nemt få et overblik og administrere medarbejderne i din virksomhed. Hver medarbejder har deres egen profil, hvor de kan oplyse navn, e-mail, telefonnummer osv.

Opret flere afdelinger efter behov og allokere medarbejderne i passende afdelinger efter virksomhedens struktur.

Personalegrupper

Personalegrupper benyttes til at opdele medarbejderne i kategorier, så det er nemmere at differentiere mellem medarbejdernes roller i virksomheden.

Personalegrupper kan farvekodes, så det er nemt at aflæse på vagterne hvilken rolle medarbejderen har.

Vagttyper

Vagtyper benyttes til at få et overblik over hvilke vagter der skal oprettes, når man laver en vagtplan. Typisk vil der være forskellige typer vagter i en virksomhed som skal dækkes af forskellige eller specifikke personalegrupper.

Vagttyper kan farvekodes, så du nemt kan aflæse i vagtplanen hvilke vagttyper der er tale om.

Fraværstyper

Alle virksomheder er forskellige, og derfor har vi gjort det muligt at definere fraværstyper efter behov, så det er tilpasset ens virksomhed eller organisation.

Er medarbejderen på ferie eller syg, kan administrator eller en leder angive fraværet på vagten.

Mere end 4390 bruger Plangy
Vores kunder og brugere vil altid være i højeste prioritet. Læs hvad kunderne siger om Plangy.