HR og
administration

Håndter og administrer medarbejdere
på tværs af afdelinger.
Opret konto Book en demo

HR - Human Resources

Med Plangy kan du nemt skabe en struktur i virksomheden ved at oprette og administrere personalegrupper, vagttyper og fraværstyper.

Håndtering af medarbejdere

I Plangy kan du nemt få et overblik og administrere medarbejderne i din virksomhed. Hver medarbejder har deres egen profil, hvor de kan oplyse navn, e-mail, telefonnummer osv.

Opret flere afdelinger efter behov og allokere medarbejderne i passende afdelinger efter virksomhedens struktur.

Personalegrupper

Personalegrupper benyttes til at opdele medarbejderne i kategorier, så det er nemmere at differentiere mellem medarbejdernes roller i virksomheden.

Personalegrupper kan farvekodes, så det er nemt at aflæse på vagterne hvilken rolle medarbejderen har.

Vagttyper

Vagtyper benyttes til at få et overblik over hvilke vagter der skal oprettes, når man laver en vagtplan. Typisk vil der være forskellige typer vagter i en virksomhed som skal dækkes af forskellige eller specifikke personalegrupper.

Vagttyper kan farvekodes, så du nemt kan aflæse i vagtplanen hvilke vagttyper der er tale om.

Fraværstyper

Alle virksomheder er forskellige, og derfor har vi gjort det muligt at definere fraværstyper efter behov, så det er tilpasset ens virksomhed eller organisation.

Er medarbejderen på ferie eller syg, kan administrator eller en leder angive fraværet på vagten.